Article: “Islam and Economic Performance: Historical and Contemporary Links”

Article in English: “Islam and Economic Performance: Historical and Contemporary Links.” Journal of Economic Literature, 56 (December 2018): 1292-1359.

 

 

Turkish translation (by Cemal Balcı): İslam ve Ekonomik Azgelişmişlik: Tarihsel ve Çağdaş Bağlantılar (Istanbul: Efil Yayınevi, 2019), 111 pp.   Arka kapak   İçindekiler