Kreyòl Proverbs

Tout Ayisyen ki fèt e ki grandi ann Ayiti gen yon grenn lang ki makònnen yo tout ansann. Lang sa a, se kreyòl. Tankou Ayisyen yo di; Kreyòl pale, Kreyòl konprann. Lang kreyòl la chaje ak pwovèb ladan tankou anpil lang. Se pa fasil pou tande de twa Ayisyen k ap pale pou yo pa itilize pwovèb. Yo itilize pwovèb yo pou di nan 2 segonn yonn flonn pawòl ki t ap pran anpil tan. Pwovèb yo pale sou sajès, pasyans, lacharite, lenjistis, e latriye….  Nan bon sityasyon tankou nan move sitiyasyon, w ap jwenn pwovèb ki apwopriye pou di yon mesaj ak de twa grenn mo. Nan paj sa a, n ap sèvi ak yon dizèn pwovèb ou ka tande pi souvan nan bouch anpil ayisyen.

 1. Lakay se lakay.
 2. Kreyòl pale, kreyòl konprann.
 3. Sak vid pa kanpe.
 4. Dèyè mòn gen mòn.
 5. Chita pa bay.
 6. Merite pa mande.
 7. Pale franse pa vle di lespri pou sa.
 8. Piti piti, zwazo fè nich li.
 9. Byen pre pa lakay.
 10. Santi bon koute chè.
 11. Rayi chen, di dan l blan.
 12. Bay kou bliye, pote mak sonje.
 13. San se san.                                                                      
 14. Apre dans, tanbou lou.
 15. Zorèy pa fèt pou pi long pase tèt.
 16. Si anndan pa vann ou, deyò pa ka achte l.
 17. Regleman pa gate zanmi.
 18. Twou manti pa fon.
 19. Bèl lantèman pa vle di paradi pou sa.