Spring 2023 E-Board and Cabinet

Executive Board

President: Dianne Kim

VP Internal: Katie Zhang

VP External: Claire Oh

VP Service: Danika Dai

Treasurer: Weiyi Zheng

Secretary: Angela Yoon

Cabinet

NME: Kat Zheng

Academic Co-Chairs: Christina Yu, Cristal Zhu

Alumnae Chair: Kathy Lee,  Kelly Huang

Artistic Director: Kelly Huang, Dianne Kim

Cultural Chair: Leona Lu

Fundraising Chair: Joy Liu, Marilyn Nguyen

Graphic Design Chair: Joy Liu

MGC Representative: Weiyi Zheng

Outreach Chair: Rachel Cho

Parliamentarian: Emily Shao

Publicity Chairs: Kelly Huang,  Danika Dai

Risk Management Chair: Kathy Lee

Rush Co-Chairs: Cristal Zhu, Joy Liu, Emily Shao

Sisterhood Chair: Emily Shao, Leona Lu 

Webmistress: Christina Yu