Alumni

Anna Rorick, BS             2008-2011                    
Hongyan Chen, PhD        2010-2011                         
Ying Ying Lee, MS            2011-2012                           
Chunpeng Zhang, PhD  2008-2012
Yanping Shen, MS         2010-2012                                
Qianjin Li, PhD                2012-2014                                   
Xiangtao Liu, PhD         2012-2014                      
Cassandra Grenade, MD           2012-2014
Jun Ni, MS                2014-2015

Benjamin Sunkel, PhD                            2012-2016                                             

Russell Bonneville, BS       2015-2017
David Frankhouser, PhD                   2015-2017
Dayong Wu, PhD           2010-2017

 

 

 

 

 

 

 

Kathryn Ware, PhD          2018-2019
 Haiyan He, PhD                2019
Lu Tang, MD, PhD             2019-2020
William Hankey, PhD     2017-2021
Fuwen Yuan, PhD    2018-2021