Home » Gid Kreyòl Ayisyen » Okipasyon Ameriken Nan Peyi d Ayiti (1915-1934)

Pages

Search Haitilab

Loading

Okipasyon Ameriken Nan Peyi d Ayiti (1915-1934)

Sous nan Lang Angle ki soti nan Etazini (Via Internet Archive/ Download Available in Multiple Formats)

Haitian-American Treaty of September 1915– Trete detaye jesyon amerikan sou finans, devlopman ekonomik, ak fòs sekirite yo, negosye nan otòn 1915.

Inquiry into the Occupation and Administration of Haiti and Santo Domingo– Transcript of a 1922 U.S. Senate inquiry into the occupation of the island of Hispaniola.

Relve nòt spu yon ankèt pa Sena Etazini nan 1922 sou okipasyon zile Ispanyola.

Annual Report of American Financial Adviser-General Receiver to Haiti– 1926-1927 Rapò soumèt nan men Sekretè Deta pou Finans ak Komès nan Ayiti.

James Weldon Johnson, “Self-Determining Haiti”

Baze sou yon vwayaj ankèt nan Ayiti, ki te pote soti sou non NAACP a, kont sa a prezante yon gwo kritik sou okipasyon ameriken an.

Sous ayisyen sou Peryòd Okipasyon ak Post-Okipasyon ki soti nan Digital Library of the Caribbean (Online Consultation/ No Download)

Sténio Vincent, En posant les jalons (1939) (via Digital Library of the Caribbean)

Prezidan d’Ayiti ansyen reflete sou istwa ki te sot pase nan peyi a. Travay la reflete atitid pami lidèchip politik ayisyen pandan ak apre okipasyon ameriken an.

Arthur Holly, Les daïmons du culte voudo (1918) (via University of Florida Digital Collections)

Nan volim sa a, Dr Arthur Holly eksplike wòl vodou jwe nan sosyete ayisyen ak ofri yon kritik grav sou apwopriyasyon materyèl relijye pa okipan etranje tankou swadizan prèv ki montre ayisyen tankou barbares. Dapre Holly, Ayisyen dwe anbrase “Africanism” nan eritaj yo ak kwayans yo nan lòd konpanse pou enfliyans Ewopeyen ak Nò Ameriken ki eseye “sivilize” yo.


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *