Home » Gid Kreyòl Ayisyen » Kont Kèk Vwayajè

Pages

Search Haitilab

Loading

Kont Kèk Vwayajè

Eugène Aubin, En Haïti : planteurs d’autrefois, nègres d’aujourd’hui (1910) (Via Manioc; pdf dowload available)

Ekri pa yon komèsan franse ki te rete nan peyi d Ayiti nan 1904-1906, kont sa a prezante anpil deskripsyon sou peyi a, ansamn avèk deskripsyon tanp vodou nan plenn Cul-de-Sac, agrikilti ak irigasyon, ak lavi imigran yo ki te soti nan Gwadloup ak lòt kote nan Karayib la e ki te rete nan Ayiti.

Victor Schoelcher, Colonies étrangères et Haïti (vol. 2) (1843) (Via Gallica)

Ekri sou baz yon vwayaj nan Ayiti nan 1841, travay sa a bay yon istwa de Ayiti ak deskripsyon an detay de peyi a ak popilasyon an, ansanm avèk obsèvasyon trè kritik sou lavi politik anba rejim Boyer.


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *